پشت نقـــــــاب يك زن

اگر به من شادی نفروختند آنرا کرایه می کنم


دستت را به من بده

گوشت بدهکار حرف های این حوالی نباشد

اینــجـا

قــدِ عـشق به رخـتخـواب می رسد

بگـذار هـَــرز بپـَـرد

خـیال خــامِ شـهری که پـُـر اسـت از

تـفکراتی کـه مـَـــردانه خـوانـدنـش

بـــانـــو

دسـتت را بـه مــن بـده

تــا روی پــای خـــود " زنـــــانــه " زنــدگی کـــنـیم .

+نوشته شده در دوشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت8:58توسط ايــلا | |